Profesor JACEK JÓŹWIAK
MMM Polska

PRZESŁANIE SPOŁECZNE

Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension – ISH) zainicjowało w 2017 roku światową kampanię May Measurement Month (MMM) – Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia krwi, w której do 2023 roku w ponad 100 krajach przebadanych zostało ponad 6 milionów osób, zaś u ponad 1,3 miliona osób rozpoznano niekontrolowane lub nieskutecznie leczone nadciśnienie tętnicze. Prowadzone od 2017 roku kolejne badania MMM zostały przerwane trudną dla całego współczesnego świata pandemią COVID-19. Istnieje wiele przesłanek by sądzić, że pandemia wpłynęła w negatywny sposób na kontrolę czynników ryzyka i opiekę nad pacjentami. Ta sytuacja skłania do wzmocnienia działań w zakresie profilaktyki i prewencji zdrowotnej. Dotyczy to zwłaszcza kontroli czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, będących najczęstszą na świecie przyczyną przedwczesnych zgonów. Dlatego też w roku 2021,2022 i 2023 powrócono do organizacji kampanii MMM21, MMM22 oraz MMM23, zaś w roku 2024 zaplanowano kolejne ogólnopolskie pomiary ciśnienia krwi realizowane w ramach MMM24.

PRZESŁANIE MEDYCZNE

Podwyższone ciśnienie tętnicze jest w skali świata najsilniejszym, pojedynczym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci w wyniku zawałów serca i udarów mózgu, powodując rokrocznie blisko 11 mln zgonów. W najbliższych latach, kraje i społeczeństwa, decydenci i obywatele, służba zdrowia i opieka medyczna, przedsiębiorcy i organizacje społeczne – wciąż mierzyć się będą ze zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Zaciągnięty w tym czasie tzw. „dług zdrowotny”, wynikający z niewystarczającej uwagi poświęconej innym ważnym chorobom cywilizacyjnym oraz nierównego dostępu do świadczeń zdrowotnych, ale też związany z opóźnieniami w diagnostyce i terapii wielu chorób – będziemy odczuwać latami. W pandemii COVID-19 zjawiska te skumulowały się, a w dodatku pojawiły się całkiem nowe zagrożenia, związane z odkładaniem w czasie zarówno badań, jak i zabiegów, a także tak kluczowych w tej dziedzinie działań profilaktycznych. Dlatego należy wzmacniać metody i narzędzia pozwalające na poprawę skuteczności w zakresie profilaktyki i leczenia najważniejszych chorób współczesnego świata. Regularne pomiary ciśnienia tętniczego realizowane w ramach kampanii i badania MMM24 będą po raz kolejny odpowiedzią na te wyzwania i potrzeby.

WYMOGI FORMALNE

Badanie MMM24 w Polsce uzyskało pozytywną opinię właściwej Komisji Bioetycznej i jest prowadzone pod nadzorem Komitetu Sterującego w Polsce, który został utworzony przez akademicką grupę naukowców i ekspertów z dziedziny kardiologii, nadciśnienia tętniczego, medycyny rodzinnej, epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Patronat nad badaniem MMM24 objęły również Towarzystwa Naukowe – Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Polskie Towarzystwo Lipidologiczne (PTL) i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP). Kampania MMM24 w Polsce będzie wspierana przez Partnerów Badania – firmę farmaceutyczną Servier Polska, firmę technologiczno-medyczną Omron, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) oraz Patrona Medialnego – wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

CEL I PRZEBIEG BADAŃ

Badanie MMM24 szczególnie dotyczy osób, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w ciągu co najmniej roku przed zakwalifikowaniem do niniejszego badania. Oprócz tego obserwacją zostaną objęte wszystkie osoby, dobrowolnie zgadzające się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca i udzielić anonimowo odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia. I tak od maja do sierpnia 2024 roku zainteresowani udziałem w badaniu MMM24 różni profesjonaliści medyczni (badacze) – w tym lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, studenci medycyny i kierunków związanych ze zdrowiem – zbiorą u chętnych i dobrowolnie zgłaszających się do nich osób (pacjentów) dane demograficzne i antropometryczne, a także informacje dotyczące historii chorób układu krążenia i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz dokonają u nich pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca. Gromadzone dane będą miały charakter anonimowy, a po wpisaniu ich do aplikacji APP MMM24 zostaną przesłane drogą elektroniczną do centralnej, światowej bazy danych. Bezpłatna aplikacja APP MMM24 jest dostępna w języku polskim i możliwa do pobrania na komputery stacjonarne, laptopy, pady oraz smartfony.

CERTYFIKAT BADACZA MMM24

Udział w kampanii i badaniu MMM24 zostanie potwierdzony specjalnym certyfikatem uczestnictwa badacza MMM24, poświadczającym aktywne włączenie do badania MMM24 własnych pacjentów oraz promowanie wśród pacjentów potrzeby regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.

KOMITET STERUJĄCY I KOMITET NAUKOWY

Komitet Sterujący na świecie – International Society of Hypertension

 • Prof. NEIL R. POULTER – Główny Badacz na świecie
 • Dr THOMAS BEANEY, Prof. MARKUS SCHLAICH, Prof. ALTA SCHUTTE, Prof. GEORGE STERGIOU

Komitet Sterujący w Polsce 

 • Prof. JACEK JÓŹWIAK – Główny Badacz w Polsce
 • Prof. MAGDALENA WASZYK-NOWACZYK
 • Dr MIROSŁAW MASTEJ

Komitet Naukowy w Polsce (2024)

 • Prof. MACIEJ BANACH – Przewodniczący
 • Prof. JACEK WOLF, Prof. AGNIESZKA OLSZANECKA
 • Prof. PIOTR JANKOWSKI, Prof. MAREK GIERLOTKA
 • Prof. TOMASZ TOMASIK, Prof. ADAM WINDAK

Komitet Naukowy w Polsce (2017 – 2023)

 • Prof. ANDRZEJ TYKARSKI, Prof. KRZYSZTOF NARKIEWICZ, Prof. KRZYSZTOF J. FILIPIAK, Prof. ALEKSANDER PREJBISZ
 • Prof. PIOTR HOFFMAN, Prof. PIOTR PONIKOWSKI, Prof. ADAM WITKOWSKI, Prof. PRZEMYSŁAW MITKOWSKI
 • Prof. JOLANTA MAŁYSZKO, Prof. MICHAŁ P. NOWICKI

O kampanii