Profesor JACEK JÓŹWIAK
Chair – ISH RAG Europe

PRZESŁANIE SPOŁECZNE

Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension – ISH) zainicjowało w 2017 roku światową kampanię May Measurement Month (MMM) – Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia krwi, w której do 2021 roku przebadanych zostało blisko 5 milionów osób w ponad 100 krajach, zaś u ponad 1 miliona osób rozpoznano niekontrolowane lub nieskutecznie leczone nadciśnienie tętnicze. Kolejne badania MMM17, MMM18, MMM19 zostały przerwane trudną dla całego współczesnego świata pandemią COVID-19, która spowodowała odwołanie kampanii MMM20.   Istnieje wiele przesłanek by sądzić, że  pandemia wpłynęła w negatywny sposób na  kontrolę czynników ryzyka i opiekę nad pacjentami. Ta sytuacja skłania do pilnego wdrożenia działań w zakresie profilaktyki i prewencji zdrowotnej. Dotyczy to zwłaszcza kontroli czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, będących najczęstszą na świecie przyczyną przedwczesnych zgonów. Dlatego też w roku 2021, pomimo panującej pandemii, przeprowadzono ograniczoną w swym zasięgu kampanię MMM21, zaś w roku 2022  zaplanowano już regularne pomiary ciśnienia krwi realizowane w ramach   MMM22.

PRZESŁANIE MEDYCZNE

Podwyższone ciśnienie tętnicze jest w skali świata najsilniejszym, pojedynczym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci w wyniku zawałów serca i udarów mózgu, powodując rokrocznie ponad 10 mln zgonów. W najbliższych miesiącach i latach, kraje i społeczeństwa, decydenci i obywatele, służba zdrowia i opieka medyczna, przedsiębiorcy i organizacje społeczne – mierzyć się będą ze zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Zaciągnięty w tym czasie tzw. „dług zdrowotny”, wynikający z niewystarczającej uwagi poświęconej innym  ważnym chorobom cywilizacyjnym oraz nierównego dostępu do świadczeń zdrowotnych, ale też związany z opóźnieniami w diagnostyce i terapii wielu chorób, będziemy odczuwać latami. W pandemii COVID-19 zjawiska te skumulowały się, a w dodatku pojawiły się całkiem nowe zagrożenia, związane z odkładaniem w czasie zarówno badań, jak i zabiegów, a także tak kluczowych w tej dziedzinie działań profilaktycznych. Dlatego już teraz należy szukać metod i narzędzi pozwalających na poprawę skuteczności w zakresie profilaktyki i leczenia najważniejszych chorób współczesnego świata. Regularne pomiary ciśnienia tętniczego realizowane w ramach kampanii i badania MMM22 są odpowiedzią na te wyzwania i potrzeby.

WYMOGI FORMALNE

Badanie MMM22 w Polsce uzyskało pozytywną opinię właściwej Komisji Bioetycznej i jest prowadzone pod nadzorem Komitetu Sterującego w Polsce, który został utworzony przez akademicką grupę naukowców i ekspertów z dziedziny kardiologii, nadciśnienia tętniczego, medycyny rodzinnej, epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Patronat nad badaniem MMM22 objęły również Towarzystwa Naukowe – Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Polskie Towarzystwo Lipidologiczne (PTL) i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP). Kampania MMM22 w Polsce będzie wspierana przez Partnerów Badania – firmę medyczną Lux Med, firmę farmaceutyczną Servier Polska, fundację inQube.me i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA-Polska) oraz Patronów Medialnych – wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

CEL I PRZEBIEG BADAŃ

Badanie MMM22 szczególnie dotyczy osób, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w ciągu co najmniej roku przed zakwalifikowaniem do niniejszego badania. Oprócz tego obserwacją zostaną objęte wszystkie osoby, dobrowolnie zgadzające się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca i udzielić anonimowo odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia. I tak od maja do sierpnia 2022 roku zainteresowani udziałem w badaniu MMM22 różni profesjonaliści medyczni (badacze) – w tym lekarze, pielęgniarki, studenci medycyny i kierunków związanych ze zdrowiem – zbiorą u chętnych i dobrowolnie zgłaszających się do nich osób (pacjentów) dane demograficzne i antropometryczne, a także informacje dotyczące historii chorób układu krążenia i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz dokonają u nich pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca. Gromadzone dane będą miały charakter anonimowy, a po wpisaniu ich do  aplikacji APP MMM22 zostaną przesłane drogą elektroniczną do centralnej, światowej bazy danych. Bezpłatna aplikacja APP MMM22 jest dostępna w języku polskim i możliwa do pobrania na komputery stacjonarne, laptpopy, pady oraz smartfony.

CERTYFIKAT BADACZA MMM22

Udział w kampanii i badaniu MMM22 zostanie potwierdzony specjalnym certyfikatem uczestnictwa badacza MMM22, poświadczającym aktywne włączenie do badania MMM22 własnych pacjentów oraz promowanie wśród pacjentów potrzeby regularnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.

MMM W PRZYCHODNI – ZADBAJ O ZDROWIE PACJENTÓW

Kampania MMM22 w Przychodni skierowana jest do profesjonalistów medycznych, w tym lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i przedstawicieli innych zawodów medycznych, ale też studentów medycyny i kierunków związanych ze zdrowiem. Udział w badaniu i korzystanie z bezpłatnej aplikacji badawczej APP MMM22 w celu włączania do badania pacjentów jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się na internetowej stronie kampanii. Aby dokonać pełnej rejestracji należy wybrać opcję Zapisz się ! W procesie rejestracji należy podać osobisty adres e-mail, następnie wpisać własne hasło. Do procesu rejestracji niezbędny jest unikalny kod dostępu, który zostanie wysłany po skorzystaniu z dostępnego na stronie kampanii dedykowanego formularza kontaktowego w zakładce Kontakt. Aby dostarczyć nam anonimowych danych o zdrowiu pacjentów i uratować życie milionów osób na świecie, zmierz ciśnienie pacjentowi, a następnie wypełnij ankietę.

KLIKNIJ, aby przejść do badania MMM22 w Przychodni                   

MMM W DOMU – ZADBAJ O SWOJE WŁASNE ZDROWIE

Kampania MMM22 w Domu skierowana jest bezpośrednio do pacjentów. Udział w badaniu i korzystanie z aplikacji APP MMM22 jest bezpłatne i możliwe bez rejestracji. Aby dostarczyć nam anonimowych danych o zdrowiu ludzi na całym świecie i uratować życie milionów osób, zmierz ciśnienie i wypełnij ankietę.

KLIKNIJ, aby przejść do badania MMM22 w Domu

KOMITET STERUJĄCY I KOMITET NAUKOWY

Komitet Sterujący na świecie – International Society of Hypertension

 • Prof. NEIL R. POULTER – Główny Badacz na świecie
 • Dr THOMAS BEANEY, Prof. MARKUS SCHLAICH, Prof. ALTA SCHUTTE, Prof. GEORGE STERGIOU

Komitet Sterujący w Polsce – International Society of Hypertension

 • Prof. JACEK JÓŹWIAK – Główny Badacz w Polsce,
 • Prof. JOLANTA MAŁYSZKO, Dr MIROSŁAW MASTEJ

Komitet Naukowy w Polsce (2022)

 • Prof. MACIEJ BANACH – Przewodniczący
 • Prof. ALEKSANDER PREJBISZ, Prof. AGNIESZKA OLSZANECKA, 
 • Prof. PRZEMYSŁAW MITKOWSKI, Prof. PIOTR JANKOWSKI, Prof. MAREK GIERLOTKA,
 • Prof. TOMASZ TOMASIK, Prof. ADAM WINDAK

Komitet Naukowy w Polsce (2017 – 2021)

 • Prof. ANDRZEJ TYKARSKI, Prof. KRZYSZTOF NARKIEWICZ, Prof. KRZYSZTOF J. FILIPIAK,
 • Prof. PIOTR HOFFMAN, Prof. PIOTR PONIKOWSKI, Prof. ADAM WITKOWSKI,
 • Prof. MICHAŁ P. NOWICKI

O kampanii