Adam Windak

Podstawą zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym jest prowadzenie działań profilaktyki i prewencji zdrowotnej, w tym działań zmierzających do kontroli najważniejszych czynników ryzyka. Kontrola ciśnienia krwi jest tutaj priorytetem.

Piotr Jankowski

Etiologia podwyższonego ciśnienia tętniczego może być w dużym stopniu wyjaśniona zidentyfikowanymi środowiskowymi czynnikami ryzyka, takimi jak: nadwaga i otyłość, nadmierne spożycie alkoholu i soli kuchennej oraz zbyt mała aktywność fizyczna.

Maciej Banach

Obecnie na świecie podwyższone ciśnienie tętnicze powoduje blisko 11 milinów zgonów rocznie, zaś biorąc pod uwagę dynamikę stałego przyrostu populacji osób starszych oczekuje się, że liczba ta może wzrosnąć.

Marek Gierlotka

Pomimo prostej metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a także ogólnej dostępności szeregu leków hipotensyjnych, dane światowe pokazują, że mniej niż połowa osób spełniających kryteria nadciśnienia tętniczego w ogóle wie o swojej chorobie.