Aby dołączyć do zespołu MMM, skontaktuj się z organizatorami kampanii i badania MMM24 w Polsce, korzystając z dostępnego na stronie kampanii dedykowanego formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Ustawa o zawodzie farmaceuty stworzyła możliwości prawne do wdrażania i rozwijania szeregu usług farmaceutycznych świadczonych na rzecz pacjentów. W ramach świadczenia opieki farmaceutycznej, ustawa o zawodzie nadaje farmaceutom uprawnienia do wykonywania szeregu badań diagnostycznych. Należą do nich między innymi istotne z perspektywy podstawowej opieki zdrowotnej badania podstawowych paramentów życiowych (takich jak ciśnienie tętnicze krwi, tętno, saturacja krwi), pomiary antropometryczne (takie jak: masa ciała, wzrost, obwód pasa, obliczanie wskaźnika BMI i WHR), czy też wykonywanie podstawowych analiz laboratoryjnych (testu stężenia glukozy we krwi i testu stężeń składowych profilu). Dlatego też apteka wyposażona w odpowiedni sprzęt jest w stanie zapewnić pacjentom stały dostęp do ciśnieniomierza oraz edukować pacjentów na temat znaczenia pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Poznaj dokument, stanowiący Stanowisko Komisji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

Zalecenia dla farmaceutów dotyczące postępowania podczas wykonywania usługi „Pomiar ciśnienia tętniczego w aptece ogólnodostępnej”

Pomiar ciśnienia tętniczego w aptece ogólnodostępnej

MMM w aptekach