Podstawą zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym jest prowadzenie działań profilaktyki i prewencji zdrowotnej, w tym działań zmierzających do kontroli najważniejszych czynników ryzyka. Kontrola ciśnienia krwi jest tutaj priorytetem.