Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension – ISH) od 2017 roku prowadzi inicjowaną corocznie w maju, światową kampanię May Measurement Month (MMM) – Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia krwi.