Obecnie na świecie podwyższone ciśnienie tętnicze powoduje około 10 milinów zgonów rocznie, zaś biorąc pod uwagę dynamikę stałego przyrostu populacji osób starszych oczekuje się, że liczba ta może wzrosnąć.