Pomimo prostej metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a także ogólnej dostępności szeregu leków hipotensyjnych, dane światowe pokazują, że mniej niż połowa osób spełniających kryteria nadciśnienia tętniczego w ogóle wie o swojej chorobie.