W kampaniach MMM od 2017 roku przebadanych zostało ponad 4,8 miliona osób w ponad 100 krajach, zaś u  prawie 1,1 miliona osób zidentyfikowano niekontrolowane lub nieskutecznie leczone nadciśnienie tętnicze.