W kampaniach MMM od 2017 roku przebadanych zostało ponad 6 milionów osób w ponad 100 krajach, zaś u prawie 1,3 miliona osób zidentyfikowano niekontrolowane lub nieskutecznie leczone nadciśnienie tętnicze.