Najważniejszym celem kampanii MMM jest podniesienie świadomości problemu nadciśnienia tętniczego w skali lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej.